Published in

Сторінки історії, 53, 2021

DOI: 10.20535/2307-5244.53.2021.248565

Links

Tools

Export citation

Search in Google Scholar

Європейський Вектор У Змінах В Системі Охорони Здоров’я України 1991–2001 Рр.

Journal article published in 2021 by О. Дудник, А. В. Шауренко
This paper is made freely available by the publisher.
This paper is made freely available by the publisher.

Full text: Download

Question mark in circle
Preprint: policy unknown
Question mark in circle
Postprint: policy unknown
Question mark in circle
Published version: policy unknown

Abstract

У статті проаналізовано особливості розвитку охорони здоров’я в Україні у 1991–2001 рр. Показано, що економічна криза початку 1990-х рр. негативно вплинула на систему охорони здоров’я. В другій половині 1990-х рр. в медичній галузі намітилися позитивні зрушення, але значної динаміки не було досягнуто. Обґрунтовується висновок, що за окреслений у статті період в Україні не відбулося кардинального реформування системи охорони здоров’я. Ключові слова: охорона здоров’я, медицина, медична допомога, державна політика, реформа.

Beta version