Published in

SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 2021

DOI: 10.17343/sdutfd.534049

Links

Tools

Export citation

Search in Google Scholar

Gundelia tournefortii L. Bitki Ekstraktlarının Antimikrobiyal Aktivitelerinin ve İn Vitro Sitotoksik Aktivitelerinin Değerlendirilmesi

Journal article published in 2021 by Betül Özaltun, Taner Daştan
This paper was not found in any repository; the policy of its publisher is unknown or unclear.
This paper was not found in any repository; the policy of its publisher is unknown or unclear.

Full text: Unavailable

Question mark in circle
Preprint: policy unknown
Question mark in circle
Postprint: policy unknown
Question mark in circle
Published version: policy unknown

Abstract

Giriş: Kenger, Asteraceae familyasından Gundelia tournefortii bitkisi, tıbbi bir bitkidir. Kenger'in çiçeklerinin, yapraklarının, tohumlarının ve köklerinin besin kaynağı olarak kullanıldığı bilinmektedir. Materyal ve method: Bu çalışmada Sivas ilinde, taze filizleri soyularak çiğ ve pişirilerek yenilen Kenger’in gövde kısımlarının su fazı ve uçucu yağ ekstraksiyonu yapılarak, özütlerin antimikrobiyal ve in vitro antiproliferatif özellikleri bakımından değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Sitotoksik aktiviteleri Meme Kanseri Hücre Hattı (MCF-7) ve insan endotelyal hücre hattı (HUVEC) kullanılarak araştırılmıştır. Bitki özütlerinin hücre kültürlerindeki etkileri, XTT yöntemiyle Eliza reader cihazında absorbans bulunarak elde edilmiştir. Kenger bitki özütlerinin MCF-7 hücreleri ve endotelyal hücreler üzerinde sitotoksik etkileri belirlenmiştir. Bulgular: Kenger bitki özütlerinin zayıf antimikrobiyal etkilerinin olduğu MIC değerleriyle ortaya konulmuştur. Sonuç: Sivas ilinde halk arasında şifalı olduğu bilinen, bahar ve yaz aylarında büyüyen bitki kısımları kesilip soyularak iç kısımlarının besin olarak tüketildiği, çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılan Kenger bitkisinin, denediğimiz hücreler üzerinde sitotoksik etkilerinin olduğu, zayıf antimikrobiyal etkisinin bulunduğu görülmektedir.

Beta version